BREAKING NEWS
Home » Tazkirah » Cara Praktikal Menghafal Al-Quran

Cara Praktikal Menghafal Al-Quran

Cara Praktikal Menghafal Al-Quran. Segala puji Bagi Allah Rabb semesta alam, selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad r. Dalam tulisan ini akan kami kemukakan cara termudah untuk menghafal Al-Quran. Keistimewaan teori ini adalah kuatnya hafalan yang akan diperoleh seseorang disertai cepatnya waktu yang ditempuh untuk mengkhatamkan Al-Quran. Teori ini sangat mudah untuk dipraktikkan dan insya Allah akan sangat membantu bagi sesiapa saja yang ingin menghafalnya. Di sini akan kami bawakan contoh praktikal dalam mempraktikkannya:

Misalnya jika anda ingin menghafalkan Surah An-Nisa, maka anda bolehlah mengikuti teori berikut ini:

1- Bacalah ayat pertama 20 kali:

Annisa 1

2- Bacalah ayat kedua 20 kali:

Nisa 2
3- Bacalah ayat ketiga 20 kali:

Nisa 3
4- Bacalah ayat keempat 20 kali:

Nisa 4

5- Kemudian membaca 4 ayat di atas dari awal hingga akhir menggabungkannya sebanyak 20 kali.

.
6- Bacalah ayat kelima 20 kali:

Nisa 5

7- Bacalah ayat keenam 20 kali:

Nisa 6

8- Bacalah ayat ketujuh 20 kali:

Nisa 7

9- Bacalah ayat kelapan 20 kali:

Nisa 8

10- Kemudian membaca ayat ke 5 hingga ayat ke 8 untuk menggabungkannya sebanyak 20 kali.

11- Bacalah ayat ke 1 hingga ayat ke 8 sebanyak 20 kali untuk memantapkan hafalannya. Demikian seterusnya hingga selesai seluruh Al-Quran, dan jangan sampai menghafal dalam sehari lebih dari satu per lapan (1/8)  juz, agar tidak berat bagi anda untuk mengulang dan menjaganya.

.
hafaz

hafaz 3Siapa kita antara mereka?

BAGAIMANA CARA MENAMBAH HAFALAN PADA HARI BERIKUTNYA?

Jika anda ingin menambah hafalan baru pada hari berikutnya, maka sebelum menambah dengan hafalan baru, maka anda harus membaca hafalan lama dari ayat pertama hingga terakhir sebanyak 20 kali juga hal ini supaya hafalan tersebut kukuh dan kuat dalam ingatan anda, kemudian anda memulai hafalan baru dengan cara yang sama seperti yang anda lakukan ketika menghafal ayat-ayat sebelumnya.

.
BAGIMANA CARA MENGGABUNG ANTARA MENGULANG (MURAJA’AH) DAN MENAMBAH HAFALAN BARU?

Jangan sekali-kali anda menambah hafalan tanpa mengulang hafalan yang sudah ada sebelumya, kerana jika anda menghafal Al-Quran terus-menerus tanpa mengulangnya terlebih dahulu hingga boleh menyelesaikan semua Al-Quran, kemudian anda ingin mengulangnya dari awal nescaya akan terasa berat sekali, kerana secara tidak disedari anda akan banyak kehilangan hafalan yang pernah dihafal dan seolah-olah menghafal dari mula. Oleh itu cara yang paling baik dalam meghafal Al-Quran adalah dengan mengumpulkan antara murajaah (mengulang) dan menambah hafalan baru.

Anda boleh membahagi seluruh mushaf menjadi tiga bahagian, setiap 10 juz menjadi satu bagian, jika anda dalam sehari menghafal satu halaman maka ulangilah dalam sehari empat halaman yang telah dihafal sebelumnya hingga anda dapat menyelesaikan sepuluh juz, jika anda telah menyelesaikan sepuluh juz maka berhentilah selama satu bulan penuh untuk mengulang yang telah dihafal dengan cara setiap hari anda mengulang sebanyak lapan halaman.

Setelah satu bulan anda mengulang hafalan, anda mulai kembali dengan menghafal hafalan baru sebanyak satu atau dua halaman (lembar) bergantung pada kemampuan anda, dan mengulang setiap harinya 8 halaman sehingga anda dapat menyelesaikan 20 juz. Jika anda telah berjaya menghafal 20 juz maka berhentilah menghafal selama 2 bulan untuk mengulang, setiap hari anda harus mengulang 8 halaman, jika sudah mengulang selama dua bulan, maka mulailah menghafal kembali setiap harinya satu atau dua halaman tergantung kemampuan dan setiap harinya mengulang apa yang telah dihafal sebanyak 8 halaman, hingga anda dapat menyelesaikan seluruh Al-Qur an.

Jika anda telah menyelesaikan 30 juz, ulangilah 10 juz pertama secara tersendiri selama satu bulan setiap harinya setengah juz, kemudian pindahlah ke 10 juz berikutnya juga setiap harinya diulang setengah juz ditambah 8 halaman dari sepuluh juz pertama, kemudian pindahlah untuk mengulang sepuluh juz terakhir dengan cara yang hampir sama, iaitu setiap harinya mengulang setengah juz ditambah 8 halaman dari 10 juz pertama dan 8 halaman dari 10 juz kedua.

.
BAGAIMANA CARA MENGULANG AL-QURAN (30 JUZ) SETELAH MENYELESAIKAN MURAJAAH DI ATAS?

 • Mulailah mengulang Al-Quran secara keseluruhan dengan cara setiap harinya mengulang 2 juz, dengan mengulangnya 3 kali dalam sehari, dengan demikian maka anda akan dapat mengkhatamkan Al-Quran setiap dua minggu sekali.
 • Dengan cara ini maka dalam jangka satu tahun insya Allah anda telah mutqin (kukuh) dalam menghafal Al-Qur an, dan lakukanlah cara ini selama satu tahun.

.
APA YANG DILAKUKAN SETELAH MENGHAFAL AL-QUR AN SELAMA SATU TAHUN?

Setelah menguasai hafalan dan mengulangnya dengan itqan (mantap) selama satu tahun, jadikanlah Al-Quran sebagai wirid harian anda hingga akhir hayat, kerana itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW semasa hidupnya, beliau membahagi Al-Quran menjadi tujuh bahagian dan setiap harinya beliau mengulang setiap bahagian tersebut, sehingga beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali.

Aus bin Huzaifah rahimahullah; aku bertanya kepada para sahabat Rasulullah bagiamana cara mereka membagi Al-Quran untuk dijadikan wirid harian? Mereka menjawab: “kami kelompokan menjadi 3 surat, 5 surat, 7 surat, 9 surat, 11 surat, dan wirid mufashal dari surat qaaf hingga khatam ( al Qur an)”. (HR. Ahmad).

Jadi mereka membagi wiridnya sebagai berikut:

 • Hari pertama: membaca surah “Al fatihah” hingga akhir surah “An-nisa”,
 • Hari kedua: dari surah “Al maidah” hingga akhir surah “Attaubah”,
 • Hari ketiga: dari surah “Yunus” hingga akhir surah “An-nahl”,
 • Hari keempat: dari surah “Al isra” hingga akhir surah “Al furqan”,
 • Hari kelima: dari surah “Asy syu’ara” hingga akhir surah “Yaasin”,
 • Hari keenam: dari surah “Ash-shafat” hingga akhir surah “Al hujurat”,
 • Hari ketujuh: dari surah “Qaaf” hingga akhir surah “An-naas”.

Para ulama menyingkat wirid nabi dengan al-Qur an menjadi kata: ” Fami bisyauqin ( فم ي ب شوق ) “, dari masing-masing huruf tersebut menjadi symbol dari surat yang dijadikan wirid Nabi pada setiap harinya maka:

 • huruf “fa” symbol dari surah “Al fatihah”, sebagai awal wirid beliau hari pertama,
 • huruf “mim” symbol dari surah “Al maidah”, sebagai awal wirid beliau hari kedua,
 • huruf “ya” symbol dari surah “Yunus”, sebagai wirid beliau hari ketiga,
 • huruf “ba” symbol dari surah “Bani israil (nama lain dari surah Al isra)”, sebagai wirid beliau hari keempat,
 • huruf “syin” symbol dari surah “Asy syu’ara”, sebagai awal wirid beliau hari kelima,
 • huruf “wau” symbol dari surah “Wa shafaat”, sebagai awal wirid beliau hari keenam,
 • huruf “qaaf” symbol dari surah “Qaaf”, sebagai awal wirid beliau hari ketujuh hingga akhir surah “An-nas”.

Adapun pembagian hizib yang ada pada Al-Qur an sekarang ini tidak lain adalah buatan Hajjaj bin Yusuf.

.
BAGAIMANA CARA MEMBEDAKAN ANTARA BACAAN YANG MUTASYABIH (MIRIP) DALAM AL-QUR AN?
Cara terbaik untuk membezakan antara bacaan yang hampir sama (mutasyabih) adalah dengan cara membuka mushaf lalu bandingkan antara kedua ayat tersebut dan cermatilah perbezaan antara keduanya, kemudian buatlah tanda yang boleh untuk membezakan antara keduanya. Dan ketika anda melakukan murajaah hafalan perhatikan perbezaan tersebut dan ulangilah secara terus menerus sehingga anda boleh mengingatnya dengan baik dan hafalan anda menjadi kuat (mutqin).

.
KAEDAH DAN KETENTUAN MENGHAFAL:

 1. Anda harus menghafal melalui seorang guru atau syekh yang boleh memperbetulkan bacaan anda jika salah.
 2. Hafalkanlah setiap hari sebanyak 2 halaman, 1 halaman setelah subuh dan 1 halaman setelah ashar atau maghrib, dengan cara ini insya Allah anda akan dapat menghafal Al-Qur an secara mutqin dalam jangka waktu satu tahun. Akan tetapi jika anda memperbanyak kapasiti hafalan setiap harinya maka anda akan sulit untuk menjaga dan memantapkannya, sehingga hafalan anda akan menjadi lemah dan banyak yang dilupakan.
 3. Hafalkanlah mulai dari surah An-Nas hingga surat Al Baqarah (membalik urutan al Qur an), kerana ianya lebih mudah.
 4. Dalam menghafal hendaknya menggunakan satu mushaf (Al-Quran) tertentu baik dalam cetakan maupun bentuknya, hal itu agar lebih mudah untuk menguatkan hafalan dan agar lebih mudah mengingat setiap ayatnya serta permulaan dan akhir setiap halamannya.
 5. Setiap yang menghafalkan Al-Quran pada 2 tahun pertama biasanya akan mudah hilang apa yang telah ia hafalkan. Masa ini disebut masa “tajmi‘” (pengumpulan hafalan). Maka jangan bersedih disebabkan sulitnya mengulang atau banyak kelirunya dalam hafalan. Ini merupakan masa cubaan bagi para penghafal Al-Quran, dan ini adalah masa yang rentan dan boleh menjadi pintu syaitan untuk menggoda dan berusaha untuk menghentikan anda dari menghafal. Jangan pedulikan godaannya dan teruslah menghafal, kerana meghafal Al-Quran merupakan harta yang sangat berharga dan tidak tidak diberikan kecuali kepada orag yang dikurniakan Allah swt,

Akhirnya kita memohon kepada-Nya agar termasuk menjadi hamba-hamba-Nya yang diberi taufiq untuk menghafal dan mengamalkan kitabNya dan mengikuti sunnah nabi-Nya dalam kehidupan yang fana ini. Amin ya rabal ‘alamin.

.

Disusun oleh : Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim (Imam dan Khatib Masjid Nabawi)

Kredit : Islamhouse.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CommentLuv badge

x

Check Also

98-hadis-sohih-berkaitan-akhir-zaman.

98 HADIS SOHIH BERKAITAN AKHIR ZAMAN

98 hadis sohih berkaitan akhir zaman. Selain dari buku yang disusun oleh Al Fadhil Ustaz ...

error: Content is protected !!